کارشناس فناوری اطلاعات

 

نام و نام خانوادگی: مصطفی مهدوی صدر

مدرک: کارشناسی

رشته: علوم کامپیوتر

تلفن ثابت:31309000

فکس: 32663530

ایمیل:m.mahdavi@bums.ac.ir

 

شرح وظایف

-1 مشاوره در خرید سخت افزار و تجهیزات شبکه

2- نصب سیستم عامل و نرم افزارهای کاربردی

3 - مشاوره فنی در خرید نرم افزارهای موردنیاز واحدها

4 - اجرای آموزشهای لازم

5- نصب و راه اندازی تجهیزات شبکه

6- عیب یابی شبکه

7- نصب نرم افزارهای تحت شبکه و پشتیبانی آن.