پالایش

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 34 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
عنوان شغل: رياست شبكه بهداشت و درمان سربيشه
نام: موسي
نام خانوادگی: عباسپور
مدرک تحصیلی: ارشد آموزش بهداشت
پست الکترونیک: dr.shokatifaard@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 105
مستقیم: 32663723 دورنگار: 32663530

عنوان شغل: معاون بهداشتي(رئيس مركز بهداشت)
نام: موسي
نام خانوادگی: عباسپور
مدرک تحصیلی: كارشناسي ارشد
پست الکترونیک: MOSA.ABBASPOR@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 122
مستقیم: 31309060 دورنگار: 32663530

عنوان شغل: مسئول حراست
نام: محمد
نام خانوادگی: سربيشگي مقدم
مدرک تحصیلی: كارشناسي ارشد اپيدميولوژي
پست الکترونیک: sarbishegi.mohamad@bums.ac.ir
تلفن داخلی:
مستقیم: 31309080 دورنگار: 32664922

عنوان شغل: مسئول امور عمومي و اداري
نام: حسن
نام خانوادگی: محمدزاده
مدرک تحصیلی: كارشناسي ارشد
پست الکترونیک: hasan.mohammadzadeh@yahoo.com
تلفن داخلی:
مستقیم: 31309077 دورنگار: 32664084

عنوان شغل: مدير امور مالي
نام: عمران
نام خانوادگی: علي آبادي
مدرک تحصیلی: كارشناسي ارشد حسابداري
پست الکترونیک: emran.aliabadi@bums.ac.ir
تلفن داخلی:
مستقیم: 31309088 دورنگار: 32664064

عنوان شغل: مسئول فناوري اطلاعات
نام: معصومه
نام خانوادگی: رحماني
مدرک تحصیلی: كارشناسي ارشد هوش مصنوعي
پست الکترونیک: mrahmani@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 106
مستقیم: 32665108 دورنگار: 32663530

عنوان شغل: مسئول روابط عمومي
نام: سهيلا
نام خانوادگی: خوري
مدرک تحصیلی: كارشناسي زبان خارجه
پست الکترونیک: skhori@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 123
مستقیم: 32663722 دورنگار: 32663530

عنوان شغل: كارگزين، امور مربوط به نقل و انتقالات
نام: سميه
نام خانوادگی: عباسي
مدرک تحصیلی: كارشناسي
پست الکترونیک: srb.kargozini@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 111
مستقیم: 32664084 دورنگار: 32663530

عنوان شغل: مسئول امور نقليه
نام: محمد
نام خانوادگی: عزيزي
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 107
مستقیم: 31309073 دورنگار:

عنوان شغل: متصدي امور دفتري و بايگاني
نام: حسين
نام خانوادگی: خسروي مقدم
مدرک تحصیلی: ليسانس
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 111
مستقیم: 31309077 دورنگار:

عنوان شغل: كارشناس مسئول بهداشت محيط حرفه اي
نام: ابوالفضل
نام خانوادگی: قوامي
مدرک تحصیلی: فوق ليسانس
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 140
مستقیم: 31309070 دورنگار:

عنوان شغل: كارشناس مبارزه با بيماري ها
نام: مجيد
نام خانوادگی: مسعودي
مدرک تحصیلی: ليسانس
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 149
مستقیم: 32664654 دورنگار:

عنوان شغل: كارشناس مبارزه با بيماري ها
نام: حسين
نام خانوادگی: سرزهي
مدرک تحصیلی: ليسانس
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 149
مستقیم: 32664654 دورنگار:

عنوان شغل: كارشناس مبارزه با بيماري ها
نام: عليرضا
نام خانوادگی: داوري نسب
مدرک تحصیلی: ليسانس
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 149
مستقیم: 32664654 دورنگار:

عنوان شغل: كارشناس پرستاري مامايي
نام: سعيده
نام خانوادگی: حسيني
مدرک تحصیلی: ليسانس
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 144
مستقیم: 32664664 دورنگار:

<<   <  1 2 3  >   >>  
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal