برگزاري مانور فرضي تب خونريزي دهنده كريمه كنگو با همكاري شبكه بهداشت ودرمان و دامپزشكي شهرستان سربيشه
برگزاري مانور فرضي تب خونريزي دهنده كريمه كنگو با همكاري شبكه بهداشت ودرمان و دامپزشكي شهرستان سربيشه

بنا به گزارش روابط عمومي شبكه بهداشت و درمان  شهرستان سربيشه؛ مانور فرضي تب خونريزي دهنده كريمه كنگو با حضور سردار قاسمي معاونت پدافند غير عامل كشور، مهندس نظافت مديريت پدافند غيرعامل استانداري،دكتر اصغرزاده مديركل دامپزشكي استان و اعضاي شوراي اداري و بحران شهرستان در روز شنبه مورخ 1397/08/12 برگزار گرديد.با توجه به اعلام رسمي شبكه بهداشت مبني بر بستري شدن يكي از دامداران با علائم تب كريمه كنگو ،بنا به اهميت موضوع ضمن اعلام به اداره كل دامپزشكي شهرستان ، اكيپ بررسي و پايش شبكه به سرپرستي كارشناسان متخصص و دوره ديده به محل اعزام مي گردند كه در بررسي اوليه مشخص مشود دامدار مذكور اقدام به خريد تعداد 10 راس دام از يكي از نقاط مرزي نموده و يك راس از اين دام ها را در محل دامداري ذبح نموده است لذا مراتب از امور جهاد شهرستان استعلام مي گردد. شبكه بهداشت با توجه به اهميت موضوع و به لحاظ اهميت بهداشت و سلامت انساني و حفاظت از سرمايه دامي شهرستان و استان به دنبال تشخيص احتمالي بيماري CCHF درخواست جلسه اضطراري پدافند زيستي به فرماندهي به فرماندار شهرستان را مي دهد. با توجه به پاسخ استعلام امور دام جهاد مبني بر غيرايراني بودن دام ها مراتب به پليس آگاهي و دادستان شهرستان جهت صدور حكم قرنطينه دام ها در محل مورد نظر ارجاع مي گردد.در ساعت 7:30 مورخ 1397/08/12 جلسه اضطراري پدافند زيستي به رياست فرماندار شهرستان بعنوان مديريت بحران و اعضاي شوراي اداري و بحران شهرستان برگزار گرديد. در ادامه در جلسه پدافند زيستي،دكتر سعيد شوكتي فرد سرپرست شبكه بهداشت و درمان شهرستان سربيشه، در خصوص اهميت بيماري CCHF و راه هاي انتقال آن در انسان بهمراه ارائه يك كليپ كوتاه در مورد بيماري تب كريمه كنگو به بيان حساسيت موضوع پرداخت.

سپس همكاران دامپزشكي شهرستان و استان در خصوص مباحث دامي بيماري CCHF مطالب ارائه نمودند. طبق مصوبه كميته پدافند زيستي دستور تشكيل و تجهيز اكيپ هاي تخصصي دامپزشكي و فراخوان و اكيپ هاي واكنش سريع صادر و به منطقه مورد نظر اعزام شدند.

در ضمن اين جلسه در ساعت 8:15 با توجه به اعلام اداره راهداري و حمل و نقل جاده اي در خصوص ايجاد انفجار فرضي پل كه در كيلومتر 12 محور سربيشه -اخدان ايجاد شده بود به فرماندار اعلام گرديد.در همان جلسه فرماندار جلسه را ترك و جهت مديريت حادثهبه محل وقوع اعزام شدند . در ادامه ارگان هاي درگير از قبيل راهداري و حمل و نقل جاده اي ،هلال احمر،115،نيروي انتظامي و...با دستور فرماندار و مديران مربوطه اكيپ هاي كمك رسان به منطقه مربوطه اعزام گشتند.

در ساعت 8:45 بعد از اتمام جلسه قرارگاه پدافند زيستي شهرستان، كليه اعضاء قرارگاه پدافند جهت بازديد از رزمايش انفجار فرضي پل و همچنين رزمايش تب كريمه كنگو در محل چاه شهيد شهپر بهمحل مورد نظر اعزام شدند. و بعد از ادامه رزمايش هاي مذكور كليه اعضاء قرارگاه پدافند زيستي شهرستان در ادامه بازديد از كشتارگاه و بخش پيش سرد و همچنين از بيمارستان و اتاق ايزوله و بيماران مصدوم انتقال يافته به بيمارستان و همچنين بيماري كه با تشخيص احتمالي CCHF در اتاق ايزوله بستري بود بازديد نمودند.

در طي بازديد از بيمارستان سردار قاسمي معاونت پدافند غيرعامل كشور بصورت ناگهاني با دستور به رياست اداره برق و قطع برق بيمارستان ؛ برق اضطراري و ديزل بيمارستان را مورد آزمايش قرار داد. كه با قطع برق بيمارستان بعد از 20 ثانيه ديزل روشن و برق بيمارستان فعال گرديد.

 
 
 
 
 
منبع: شبكه بهداشت و درمان سربيشه تعداد بازدید: 124 تاریخ درج: 1397/08/12
تاريخ چاپ:
۱۳۹۸ پنج شنبه ۳۱ مرداد
Powered by DorsaPortal