كارگاه آموزشي احياء بالغين
كارگاه آموزشي احياء بالغين به گزارش روابط عمومي شبكه بهداشت و درمان شهرستان سربيشه، كارگاه آموزشي احياء بالغين ويژه گروه هدف كليه پرسنل درمان و پرستاران و ماماها و پزشكان مراكز بهداتشي در روزهاي سه شنبه و چهارشنبه مورخ 1397/04/14 و 1397/04/13 بمدت 12 ساعت توسط مدرس آقاي رحيمي عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند در سالن اجتماعات شبكه بصورت تئوري و عملي برگزار گرديد.
منبع: شبكه بهداشت و درمان سربيشه تعداد بازدید: 80 تاریخ درج: 1397/04/19
تاريخ چاپ:
۱۳۹۷ دوشنبه ۱ بهمن
Powered by DorsaPortal