دكتر شوكتي فرد در سال جديد از پايگاه بهداشتي و مركز مود بازديد نمود.
دكتر شوكتي فرد در سال جديد از پايگاه بهداشتي و  مركز مود بازديد نمود. به گزارش روابط عمومي شبكه بهداشت ودرمان شهرستان سربيشه؛ بازديد هاي نظارتي و پايش مراكز بهداشتي سال 1397 سرپرست شبكه با كارشناسان ستادي در روز چهارشنبه مورخ 1397/02/19 با بازديد مركز و پايگاه بهداشتي مود آغاز گرديد.در اين بازديد دكتر شوكتي فرد به همراه مهندس سربيشگي و كارشناس مسئول سلامت خانواده خانم قاسمي و كارشناس مسئول بهداشت محيط آقاي مهندس قوامي از شاخص هاي بهداشتي سال قبل هر يك از برنامه هاي خود پايش بعمل اوردند و انتظارات خود را طي بازديد بعد از كاشناسان مركز ارائه دادند.
منبع: شبكه بهداشت و درمان سربيشه تعداد بازدید: 169 تاریخ درج: 1397/02/23
تاريخ چاپ:
۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۱ آذر
Powered by DorsaPortal